صفحه اصلی > اداره مشاوره > لينك مفدا 

اداره مشاوره دانشجوئي

با توجه به نقش غیر قابل انکار اداره مشاوره و راهنمایی در ارتقاء سلامت روح و روان دانشجویان؛  این اداره جهت تحقق این امر با تشخیص و درمان اختلالات رفتاری، عاطفی و روانشناسی مراجعین و انجام مشاوره و رواندرمانی بصورت فردی و گروهی در خوابگاه ها و دانشکده ها، موجبات تامین بهداشت روان و رفتار دانشجویان را فراهم می نماید. هدف اصلی مرکز مشاوره آموزش مهارت های مختلف به دانشجویان یا پیشگیری از ابتلا به آسیب های روانشناختی و به دانشجو کمک می شود تا به شناخت بهتری از توانائی ها و قابلیت های خویش، امکانات و فرصت های محیطی نایل شود و به سازگاری بیشتر در زندگی دست یابد .

 

معرفي اداره مشاوره

 

 

كارمندان اداره مشاوره

 

برنامه حضور كارشناسان اداره مشاوره در دانشكده ها و خوابگاه ها


بروشورهاي اداره مشاوره

 

گاهنامه هدف

 

معرفي كتاب و لينك هاي مفيد

 

كميته هاي اداره مشاوره