صفحه اصلی > بيشتر بدانيم- شوراي انضباطي 


بيشتر بدانيم ...

نشريه آموزشي شوراي انضباطي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان

 

نشريه شماره يك - ويژه دانشجويان ورودي 94                             جهت دريافت فايل كليك نمائيد.

 

نشريه شماره دو - قليان                                                      جهت دريافت فايل كليك نمائيد.

 

نشريه شماره سه - اعتياد به اينترنت                                      جهت دريافت فايل كليك نمائيد.