هيئت محبان الفاطمه (س) :

اين هيئت در دو شاخه خواهران و برادران فعاليت مي نمايد.بزرگداشت كليه مناسبتهاي مذهبي بر عهده اين هيئت مي باشد.برپايي دسته هاي عزاداري ، ايستگاه هاي صلواتي ، برگزاري مراسم جشن اعياد مذهبي و مراسم سوگواري و عزاداري ، برگزاري ادعيه هفتگي همچنين  برگزاري مراسم ليالي قدر وماه مبارك رمضان از مهمترين فعاليتهاي هيئت محبان الفاطمه (س) مي باشد.

زمان نامنويسي جهت عضويت در كانونهاي دانشجويي نيمه اول مهرماه مي باشد. جهت نامنويسي از طريق سايت و يا ارسال پيامك به شماره تلفن 09175740662 اقدام نماييد.