كانون هنرهاي تجسمي :

كانون هنرهاي تجسمي باهدف شناخت ، پرورش و هدايت دانشجويان علاقمند به هنرهاي تجسمي از طريق ايجاد محيطي مناسب جهت ظهور و بروز استعدادهاي نهفته دانشجويان در سطح  دانشگاه فعاليت مي نمايد.


مهمترين فعاليت هاي كانون :

1-      برگزاري كلاسهاي تخصصي در رشته هاي مختلف  هنرهاي تجسمي ( نقاشي ، خطاطي، معرق، مجسمه سازي و ...)

2-      برگزاري نمايشگاه هنرهاي تجسمي از آثار دانشجويان

3-      چاپ نشريه

4-      برگزاري اردوهاي فرهنگي ، تفريحي