كانون قرآن و عترت

اين كانون با هدف تعالي روح و فكر دانشجويان مي كوشد تا فضايي كاملاً روحاني و معنوي بر اساس آموزه هاي قرآني ايجاد كند.ارائه كليدهايي جهت فهم معارف الهي از اهم اهداف اين كانون مي باشد.


اهم فعاليت ها :

1-      برگزاري جلسات (( قرائت ، مفاهيم ، تفسير و حفظ )) قرآن كريم

2-      برگزاري جلسات در زمينه عترت ((سيره شناسي ، حديث، شرح ادعيه و ...))

3-      انجام تحقيق و پروژه در زمينه قرآن و عترت

4-      انتشار نشريات  و ويژه نامه ها

5-      بهره مندي از محضر بزرگان و انديشمندان در راستاي اهداف كانون

6-      برگزاري مراسم مذهبي

     7-    برگزاري اردوهاي فرهنگي ، زيارتي