كانون سلامت رفتار

اين كانون با هدف بالا بردن سطح سلامت جامعه از طريق پرداختن به مسائل مرتبط با سلامت روان  و بيماريهاي رفتاري مانند ايدز ، هپاتيت ، اعتياد و... در دانشگاه فعاليت مي نمايد . مهم ترين فعاليتهاي اين كانون عبارتند از :


1-آموزش راه هاي جلوگيري از بيماريهاي رفتاري با همكاري  دانشجويانازطريق انتشار نشريات علمي ، بولتن خبري ،

2-برگزار ي سيمينارها ،همايش ها و كار گاههاي آموزشي

3- فرهنگ سازي و تلاش در بهبود وضعيت بهداشت  رواني

4- بر گزاري جلسات هفتگي

5- بر گزاري اردوها