1- صدور و تمديد تاريخ اعتبار كارت تغذيه
  هر دانشجو در آغاز پذيرش در دانشگاه با ارائه معرفي نامه از اداره رفاه و فيش واريزي به مبلغ 50.000 ريال به حساب 2178705415000 بانك ملي بنام درآمد معاونت دانشجوئي و فرهنگي يا با در دست داشتن كارت بانكي عضو شتاب و كشيدن كارت از طريق كارتخوان در اداره تغذيه، كارت تغذيه دريافت مي دارد و در آغاز هر ترم با ارائه تائيديه انتخاب واحد نسبت به تمديد تاريخ اعتبار آن اقدام مي نمايد.
 
 
2 - نحوه شارژ كارت تغذيه (واريز وجه به حساب كارت)
دانشجويان پس از دريافت كارت تغذيه هوشمند در صورت تمايل به استفاده از غذاي سلف سرويس بايد كارت تغذيه خود را شارژ نمايند بدين منظور بر اساس جدول زمانبندي شده ذيل اقدام نمايند.

     
محل هاي شارژ كارت زمان توضيحات
سلف سرويس پرديس 13:30 - 8
مبلغ شارژ كارت نامحدود است و به دلخواه دانشجو تعيين مي گردد
خوابگاه شهيدمطهري همه روزه با استفاده از دستگاه افزایش اعتبار
خوابگاه كوثر
از طريق وب سايت تمام ساعات با ورود به سايت معاونت دانشجوئي و فرهنگي دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان ( www.stcv.hums.ac.ir ) و لينك اتوماسيون تغذيه و با فعال نمودن رمز دوم كارتهاي بانكي عضو شتاب نسبت به شارژ كارت اقدام نمايند.
 3- نحوه رزرو غذا
 
الف : کارت خود را در فاصله چند سانتی متری دستگاه رزرو نگهدارید . دستگاه پس از شناسایی شما با صدای خاصی علامت داده و جدول مخصوص رزرو هفتگی روی صفحه دیجیتال نمایان می گردد و چراغ مربوط به یک هفته بعد روشن می شود
 
ب: در جدول فوق الذکر وعده های غذایی که امکان رزرو دارند به صورت عدد (0) صفر چشمک زن مشخص است با فشار دادن دگمه ایام هفته (به عنوان مثال وعده ناهار روز یکشنبه ) عدد صفر به عدد دیگری تبدیل می شود و این وعده برای شما رزرو شده و مبلغ آن از اعتبار موجود کارت شما کسر می گردد. برای کنسل کردن غذای رزرو شده مجددا" دکمه مربوطه را فشار دهید تا عدد صفر ظاهر شود.
 
تذكر مهم
- در صورتي كه رزرو غذا براي خوابگاه نرگس انجام مي شود، عدد صفر (0) به عدد (1) تبديل مي شود

- درصورتي كه رزرو غذا براي خوابگاه كوثر انجام مي شود، عدد صفر (0) به عدد (2) تبديل مي شود

- درصورتي كه رزرو غذا براي خوابگاه شهيدمطهري انجام مي شود، عدد صفر (0) به عدد (3) تبديل مي شود

- درصورتي كه رزرو غذا براي دانشكده دندانپزشكي (شريعتي) انجام مي شود، عدد صفر(0) به عدد (4) تبديل مي شود

- درصورتي كه رزرو غذا براي سلف سرويس پرديس انجام مي شود، عدد صفر(0) به عدد (5) تبديل مي شود

- درصورتي كه رزرو غذا براي خوابگاه زينبيه  انجام مي شود، عدد صفر(0) به عدد (6) تبديل مي شود 

- درصورتي كه رزرو غذا براي خوابگاه  ريحانه انجام مي شود، عدد صفر (0) به عدد (7) تبديل مي شود

- درصورتي كه رزرو غذا براي خوابگاه شهيد آويني انجام مي شود، عدد صفر(0) به عدد (8) تبديل مي شود


- درصورتي كه رزرو غذا براي بسته بندي در خوابگاه مطهري انجام مي شود، عدد صفر(0) به عدد (9) تبديل مي شود


- درصورتي كه رزرو غذا براي بيمارستان شهيدمحمدي انجام مي شود، عدد صفر(0) به عدد (10) تبديل مي شود


- درصورتي كه رزرو غذا برايخوابگاه متأهليانجام مي شود، عدد صفر(0) به عدد (11) تبديل مي شود


- درصورتي كه رزرو غذا براي دانشكده پرستاري انجام مي شود، عدد صفر(0) به عدد (12) تبديل مي شود


 
توجه داشته باشيد كه اعداد 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 كد محل دريافت غذا مي باشد.
 
نكته : دانشجويان بر اساس تنظيمات كارت تغذيه و كدهايي كه اداره تغذيه براي آنها فعال نموده مي توانند غذا رزرو نمايند.

ج: پس از انتخاب  روزهای مورد نظرتان و اطمینان از صحت آن ، حتماً دگمه تایید را فشار دهید تا رزرو غذای شما ثبت گردد.
 
 
 
رزرو اينترنتي غذا
در صورتی که رزرو غذا اینترنتی انجام می دهید، پس از ورود به سامانه اتوماسیون تغذیه:
 
-  نام کاربری خود را که همان شماره کارت تغذیه شما می باشد به طور کامل وارد نمائید
-  کلمه عبور بطور پیش فرض عدد یک می باشد که توسط شما قابل تغییر است
-  پس از ورود جدول رزرو غذا را تکمیل نمائید (سلف، هفته، وعده و نوع غذای مورد نظر را تعیین نمائید
-  روی گزینه تائید کلیک نمائید
 
نکته1 :
توجه داشته باشید رزرو غذا برای هفته بعد از روز شنبه تا چهار شنبه (حداکثر تا ساعات 24 روز چهارشنبه ) یک هفته قبل  میسر می باشد و هر گونه تغییر در رزرو هفته بعد نیز تا سا عت 24 روز چهارشنبه امکان پذیر است و در صورت عدم اقدام به رزرو غذا در این روزها، امکان رزرو غذا در روز پنجشنبه و پس از آن وجود نخواهد داشت.
 
نکته 2:
دانشجویانی که به هر دلیل قادر به رزرو غذا در هفته قبل نگردند می توانند در هر روز از طریق دستگاههای رزرو مستقر در پردیس ژتون روزانه رزرو نمایند که قیمت آن سه برار قیمت ژتون هفتگی می باشد
 
 
4- نحوه تحویل غذا
دانشجویان عزیز می توانند وعده های غذایی را که رزرو کرده اند در روز مربوط و در محل و زمان مقرر با استفاده از دستگاه تحویل غذا ، دریافت نمایند . پس حتما" کارت هوشمند خود را به همراه داشته باشند.
توجه داشته باشید وعده غذایی رزرو شده برای هر سلف فقط در همان محل قابل تحویل است .
 مگر اینکه قبل از ساعت 10:45 همان روز به مسئول اتوماسیون تغذیه اعلام و جابجایی محل دریافت غذا ،صورت گرفته باشد.  
 
نکته1 :
دانشجوياني كه غذا رزرو نموده و به هر دليل آن را دريافت ننمايند معادل سه برابر قيمت غذاي دانشجوئي جريمه خواهند شد.
 
 نکته2 :
 دانشجوياني كه در هنگام دريافت غذا كارت غذا به همراه نداشته باشند معادل قيمت غذاي دانشجوئي جريمه خواهند شد.