كارمندان اداره تغذيه

رئيس اداره تغذيه   
نام و نام خانوادگي : نصرت اميري زاده
تحصيلات : فوق ليسانس
سابقه كاري: 18 سال

 

كارشناس اداره تغذيه

نام و نام خانوادگي : فاطمه شاكري
تحصيلات : فوق ليسانس

 


مسئول اتوماسيون تغذيه

نام و نام خانوادگي : سيروس جاودان
تحصيلات : ليسانس