جشنواره قرآن و عترت دانشگاههاي علوم پزشكي سراسر كشور

جشنواره قرآن و عترت هر ساله برگزار مي گردد.دراين جشنواره اساتيد وكاركنان و دانشجويان دانشگاههاي علوم پزشكي مي توانند شركت نمايند.

بخش هاي جشنواره قرآن وعترت شامل ادبي ،هنري ، پژوهشي و نشريات قرآني مي باشد .منابع آزمون بخش هاي مختلف از طريق وزارتخانه اعلام مي گردد.ثبت نام اوليه در سايت معاونت دانشجويي وفرهنگي وزارت بهداشت و درمان مي باشد.

كساني كه در مرحله دانشگاهي پذيرفته مي شوند به مرحله كشوري راه مي يابند.

 

جشنواره فرهنگي دانشگاههاي علوم پزشكي سراسر كشور

جشنواره فرهنگي دانشگاههاي علوم پزشكي هر ساله برگزار مي گردد.كه فقط ويژه دانشجويان علوم پزشكي مي باشد .

دانشجويان مي توانند آثار خود را در بخشهاي ادبي ،هنري ،پژوهشي ، نشريات دانشگاهي ،معارف اسلامي و فناوري اطلاعات به دبير خانه دانشگاهي تحويل نمايند .

 

سوابق جشنواره سال هاي گذشته به شرح ذيل مي باشد:

 

آمار جشنواره هاي فرهنگي برگزار شده تاكنون

جشنواره   مكان

  تعداد آثار

  مقام كسب شده توسط دانشجويان اين دانشگاه
 
  اول- سال 88   اصفهان   99 اثار مقام اول دكلمه خواني خانم فاطمه گنجي پور
مقام اول شعر نو خانم عفيفه ايراني
مقام دوم دعاخواني سيد صاحب پيروزي
دوم - سال 89   مشهد   205 اثر مقام اول فيلم كوتاه خانم نعيمه باقرزاده همايي
شايسته تقدير خطاطي نستعليق و معلي آقاي منصور ناجي
شايسته تقدير خوشنويسي بخش ويژه خانم مريم دهقان خليلي
شايسته تقدير بخش صنايع دستي خانم فرخنده رحيمي
شايسته تقدير بخش نثر ادبي خانم سحر صالح
شايسته تقدير صفحه آرايي نشريه آواي ما خانم زينب زينلي
شايسته تقدير لوگوي نشريه رويش خانم ساميه اسلامي
شايسته تقدير فرش شني توسط وزير بهداشت
  سوم- سال 90   گلستان   60 اثر مقام سوم شعر نو آقاي احسان كريمي
مقام برگزيده شعر طنز كلاسيك آقاي جبار صادقي
شايسته تقدير فيلم كوتاه خانم نعيمه باقرزاده همايي
  چهارم- سال 91   كرمان   96 اثر مقام دوم شعر نو آقاي جبار صادقي
  پنجم- سال 92   اروميه   25 اثر