صفحه اصلی > اداره تربیت بدنی > كارمندان اداره تربيت بدني 

كارمندان اداره تربيت بدني

رئيس اداره تربيت بدني   
نام و نام خانوادگي : اليزا بصيريان
تحصيلات : فوق ليسانس
نوع استخدام : قراردادي
سابقه كاري: 7 سال

كارشناسان اداره تربيت بدني

نام و نام خانوادگي : محبوبه احترامي
تحصيلات : فوق ليسانس

 

نام و نام خانوادگي : آرزو پاسلار
تحصيلات :فوق ليسانس

 

نام و نام خانوادگي : ابراهیم پیشداد
تحصيلات : فوق ليسانس


نام و نام خانوادگي : محسن قاسمي تبار
تحصيلات : ليسانس

 

دانشجویان عزیز می توانند هرگونه اطلاعات مربوط به برنامه های  کلاس های تربیت بدنی و فوق برنامه ورزشی را از پرسنل اداره تربیت بدنی دانشگاه درخواست نمایند.