صفحه اصلی > اداره امور خوابگاه ها > خوابگاه هاي تحت پوشش 

مشخصات خوابگاه های تحت پوشش معاونت دانشجوئي و فرهنگي دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس


ردیف
نام خوابگاه
نوع كاربري
نوع مالكيت
آدرس
تلفن
نام مسئول
ظرفيت
               
1
كوثر
خواهران
دولتي
خيابان رسالت شمالي –كوچه شهيد علي زيبارو- خوابگاه كوثر
33670385 خانم ماندگاري
تكميل
               
2
نرگس
خواهران
نيمه دولتي
خيابان رسالت شمالي – نبش كوچه شهيد زيبارو – جنب بانك پارسيان - خوابگاه نرگس
33675528 خانم ماندگاري
محدود
               
3 زينبيه خواهران نيمه دولتي بلوار امام حسين (ع) - روبروي مهرگان - ابتداي بلوار جهان آرا 33755402 خانم نصرالهي محدود
               
4 ريحانه خواهران

ويژه دانشجويان پرديس خودگردان

رسالت جنوبي - بلوار 12 فروردين 09381389614 خانم زاهدي محدود
               
5 فاطيما

خواهران

بندرلنگه

نيمه دولتي بندرلنگه- ابتداي كوي مينابي- روبروي مهانسرا 44240149 خانم قنبري محدود
               
6
شهيد مطهري
برادران
دولتي
بلوار علي ابن ابيطالب (ع)- جنب مخابرات امام حسن (ع) - خوابگاه شهيدمطهري 33701926 آقاي غلامي محدود
               
7 -

برادران

بندرلنگه

نيمه دولتي بندرلنگه- بلوار صدف- پشت آموزشگاه آريا ندارد آقاي فصيح نيا محدود
               
8
وليعصر
متاهلين
واگذاري
چهارراه بهار جنب گفتگوي تمدن ها مجتمع صد واحدي وليعصر
-
هيئت مديره مجتمع
تكميل
               
دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس هيچگونه تعهدي جهت تأمين خوابگاه براي پذيرفته شدگان را ندارد.
امكان پذيرش دانشجويان ميهمان، تغيير رشته و انتقالي مقدور نمي باشد.