صفحه اصلی > اداره امور خوابگاه ها > كارمندان اداره امور خوابگاه ها 

كارمندان اداره امور خوابگاه ها

رئيس اداره امور خوابگاه ها

     نام و نام خانوادگي : فريده باقري  لنگه  
  تحصيلات : فوق ليسانس
  نوع استخدام : رسمي
  سابقه كاري: 18 سال
  شماره تلفن تماس: 33317338 -076
   
كارشناسان اداره امور خوابگاه ها
     
  نام و نام خانوادگي : زهرا كرمي
 
  تحصيلات : ليسانس
 
     
  نام و نام خانوادگي : اشرف كيواني
 
  تحصيلات : ليسانس  
 

نام ونام خانوادگی :   مسعود سالاری

تخصیلات : لیسانس

 

روساي خوابگاه هاي دانشجوئي
خوابگاه كوثر (خواهران)
  مسئول خوابگاه : لاله ماندگاري
 
     
     
خوابگاه نرگس (خواهران)
  مسئول خوابگاه : لاله ماندگاري  
     
     
خوابگاه زينبيه(خواهران)
  مسئول خوابگاه : خانم نصرالهي  
     
     
خوابگاه ريحانه(خواهران)
  مسئول خوابگاه : خانم زاهدي  
     
     
خوابگاه شهيدمطهري (برادران)
  مسئول خوابگاه : پيرمحمد غلامي
 
     
     
خوابگاه هاي بندرلنگه
  مسئول خوابگاه خواهران : خانم قنبري پور
 
  مسئول خوابگاه برادران : آقاي اسماعیلی