صفحه اصلی > اداره امور خوابگاه ها > معرفي اداره امور خوابگاه ها 

معرفي اداره امور خوابگاه ها:

دانشگاه و دانشجو محور توسعه محسوب مي شوند و خوابگاه دانشجويي به عنوان خانه دوم دانشجو اهميت ويژه اي در حفظ آرامش روحي و فكري ، اعتلاي شخصيت و ارتقاي كيفيت تحصيلي دانشجويان دارد و نيز به دلیل اهمیتی که دوران دانشجویی دارد و به لحاظ تاثیری که محیط بر شخصیت افراد می گذارد ایام سکونت در خوابگاه یکی از مهمترین ایام زندگی دانشجو به شمار می آید. ایامی که گاهی پایه گذار شخصیت آینده دانشجو می شود و دانشجوتجربه گرانقیمت زندگی اجتماعی و حضور در مجامع عمومی را کسب می کند و مهمتر از آن می تواند استقلال در زندگی و پذیرش مسئولیت اداره زندگی را درک کند که به منظور نيل به اين هدف ، اين اداره با مسئوليت پذیرش و اسکان دانشجویان روزانه و غیربومی با ايجاد فضاهايي جهت سکونت و آرامش و تأمين بهداشت رواني دانشجويان به همراه بهره مندي از ساير امكانات فرهنگي و رفاهي همچون فعاليت هاي فرهنگي و فوق برنامه ، تربيت بدني ،مشاوره ،سالن مطالعه، تغذيه و... در حد مقدورات در نظر گرفته است .

 

اهم وظايف اداره امور خوابگاه ها:

 

1- نظارت و كنترل بر اجراي آئين نامه ها، قوانين و مقررات

2- نظارت كمي و كيفي بر امور جاري خوابگاه ها

3- بررسي، پيش بيني و اولويت بندي نيازهاي خوابگاه ها از نظر امكانات، تجهيزات و تعميرات

4- برنامه ريزي لازم درجهت ثبت نام، پذيرش و اسكان دانشجويان

5- تسويه حساب دانشجويان

6- برگزاري دوره هاي آموزشي و جلسات ماهيانه با پرسنل

7- برگزاري جلسات پرسش و پاسخ و بازديد از خوابگاه ها و استفاده از نقطه نظرات اصلاحي و پيشنهادات و انتقادات دانشجويان

8- نظارت و پيگيري مشكلات فني، تاسيسات، ساختماني و نظافت خوابگاه ها

9- همكاري با ادارات، موسسات و نهادهاي مختلف در برگزاري مراسمات مذهبي، فرهنگي ، ورزشي و ... و ايجاد بستر مناسب جهت استفاده از پتانسيل هاي دانشجوئي درخصوص طراحي، برنامه ريزي، اجرا و ارزيابي برنامه هاي مختلف

10- تلاش جهت نوآوري براي خدمات رساني مطلوب

11- نظر سنجي از دانشجويان درخصوص ميزان رضايتمندي از نحوه ارائه خدمات

12- پيگيري امور انضباطي و اياب و ذهاب دانشجويان